Ο ύμνος του Ορφέα Χωριστής

Μουσική - Ενορχήστρωση - Ενοργάνωση : Τζιρίτης Δημοκράτης
Στοίχος : Τσιότσιου Ευθυμία